Onderzoeken

Het Zeeuws kollektief voor Haptonomie laat regelmatig toegepast onderzoek uitvoeren naar onderwerpen die in de praktijk voorkomen.

Op de volgende pagina's kunt u de samenvattingen vinden.

  1. Onderzoek : Zelfzorg van de hulpverlener 2012
  2. Onderzoek : leren vasthouden aan herinnering 2013
  3. Onderzoek : Geraakt door het werk 2011 
  4. Onderzoek : Vriendschap in tijden van rouw 2016
  5. Publicatie Seksueel misbruik 2020

Wilt u meer informatie over een onderzoek of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

onderzoek

03-06-2013 - Zelfzorg van de hulpverlener 2012

Hulpverleners krijgen regelmatig te maken met ingrijpende gebeurtenissen op het werk. Met dit onderzoek is onderzocht welke ervaringen hulpverleners binnen Juvent en Bureau Jeugdzorg Zeeland hebben met ingrijpende gebeurtenissen en hoe zij hiermee omgaan. Tevens is gekeken naar de mogelijkheden wat betreft opvang binnen Juvent en Bureau Jeugdzorg Zeeland zelf, of hulpverleners hiervan gebruik maken en zo ja; hoe de ervaringen hiermee zijn.

Door

J. Brunings, D. de Kock, D. Kranendonk, D. Lijnbach, M. Selis.

Datum

03-06-2013
onderzoek

12-06-2013 - Leren vasthouden aan herinneringen

Dit onderzoeksverslag is geschreven in opdracht van het Zeeuws Kollektief voor Haptonomie. Het Zeeuws Kollektief voor Haptonomie heeft gesignaleerd dat het rouwproces van nabestaanden van verkeersslachtoffers langer duurt en heftiger is ten opzichte van nabestaanden van een persoon die aan een andere doodsoorzaak is overleden. Om nabestaanden goed te begeleiden in het rouwproces heeft het Zeeuws Kollektief opdracht gegeven om de veerkracht van ouders te onderzoeken. 

Door

J.Willems

Datum

12-06-2013
onderzoek

05-02-2011 - Geraakt door het werk

In opdracht van het Zeeuws Kollektief voor Haptonomie is er onderzoek gedaan naar de ervaringen van jeugdhulpverleners met gestructureerde opvang na een schokkende gebeurtenis door een Bedrijfs Opvang Team (BOT). Hiervoor is de volgende centrale vraag geformuleerd: “Welke ervaringen hebben cliënten van het Bedrijfs Opvang Team bij de jeugdzorginstellingen “Kompaan en de Bocht” en bij Bureau Jeugdzorg Zeeland met gestructureerde opvang na een schokkende gebeurtenis?” 

Door

Kim van de Wissel

Datum

05-02-2011
onderzoek

05-09-2016 - Vriendschap in tijden van rouw

Vanuit het Zeeuws Kollektief voor Haptonomie wordt het belang van natuurlijke relaties onderstreept, de hulp vanuit professionele instellingen en intermenselijke hulp moeten zoveel mogelijk met elkaar in balans worden gehouden. Zij merken dat steeds meer mensen in een periode van rouw professionele hulp inschakelen. Volgens de opdrachtgever wordt deze professioneel aangeboden hulp echter niet altijd als passend en / of helpend ervaren door de rouwende.

Door

Nanda van Mil

Datum

05-09-2016
onderzoek

06-08-2020 - Seksueel misbruik

Seksueel misbruik. Er is de laatste jaren veel begrips­ verwarring gekomen over dit thema. In dit artikel gaat het over seksueel misbruik bij kinderen door een bekende dader, meestal een familielid of goede huisvriend. Vroeger ook wel incest genoemd. Luuc Smit

Het belang van

bespreekbaarheid

Door

Luuc Smit in vakblad Sozio 2020

 

Datum

06-08-2020