Psycho-Trauma therapie en begeleiding

Gevoelens die optreden na een schokkende gebeurtenis, maken vaak een diepe indruk en kunnen leiden tot een proces waarin uw veerkracht wordt aangesproken. Soms kan het zijn dat uw veerkracht niet toereikend is, of dat u geconfronteerd wordt met allerlei vragen en reacties die betrekking hebben op uw ervaring en de gevolgen daarvan. Die gevolgen kunnen verstrekkend zijn en invloed hebben op functioneren, concentratie, motivatie kortom op het dagelijks leven en u uit balans brengen. Wij zijn gespecialiseerd in verschillende vormen van therapie en begeleiding.

Trauma Hulpverlening

Steeds vaker horen we over ingrijpende gebeurtenissen. Ongevallen,rampen of levensbedreigende situaties kunnen diep ingrijpen in het leven van alledag. Veelal zijn de eerste reacties heftig maar tegelijkertijd ook normale reacties op abnormale gebeurtenissen. Wij mensen zijn meestal prima in staat deze reacties in onze eigen vertrouwde omgeving op te vangen en te verwerken. (veerkracht) 

lees meer

Narratieve Exposure therapie

NET is een vorm van behandeling, die gericht is op verwerking van ernstige schokkende ervaringen. Wij noemen dat traumatische ervaringen.
Veel mensen die dergelijke ervaringen hebben meegemaakt, hebben daar later nog steeds veel last van. Het komt steeds terug in beangstigende herinneringen, flash backs en nachtmerries. Veel mensen proberen niet over de ervaringen te praten en er niet aan te denken. De beste behandeling bij deze klachten is de schokkende en traumatische  gebeurtenissen in gedachten weer naar boven te halen. Dat heet “exposure therapie”. Bij NET gebeurt dat ook, maar bij NET wordt tevens geprobeerd alle belangrijke gebeurtenissen te plaatsen in het perspectief van het gehele leven.

lees meer

 

BEPP (Beknopte Eclectische Psychotherapie)

Deze psychologische behandeling helpt om pijnlijke gevoelens en gedachten te veranderen. In het bijzonder richt de behandeling op herinneringen, gedachten en gevoelens over de traumatische gebeurtenis.

lees meer