Vergoedingen

De beroepsvereniging waar wij bij aangesloten waren, teneinde u in aanmerking te laten komen voor een vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering, ging steeds meer eisen stellen die weinig met kwaliteit te maken hadden en voor onze praktijk niets toevoegden.

Daarnaast blijkt dat steeds meer cliĆ«nten geen aanvullende zorgverzekering meer hebben. 

Vanwege deze ontwikkeling hebben wij ervoor gekozen ons aan te sluiten bij een andere beroepsvereniging die meer ondersteunend is naar onze praktijk en inhoudelijke beroepsbeoefening.

Deze beroepsvereniging heeft echter geen relatie met zorgverzekeraars. Dit betekent dat u niet meer in aanmerking kan komen voor een vergoeding vanuit uw aanvullende zorgverzekering.

Dit houdt tevens in dat wij, om u enigszins tegemoet te komen, de tarieven ook dit jaar niet zullen verhogen.

Vanuit financieel oogpunt is het ook zinvol om te vermelden dat de begeleiding vanuit onze praktijk meestal kortdurend is. De sessies zijn bovendien niet wekelijks maar plannen we in overleg met u. Dit houdt in dat het financieel goed te spreiden valt

 

Vergoedingen werkgerelateerde klachten:

Wij willen u attenderen op het feit dat er bij werkgerelateerde klachten veelal de mogelijkheid bestaat om in aanmerking te komen voor een vergoeding vanuit uw werkgever.