Trauma Hulpverlening

Ongevallen, rampen of levensbedreigende situaties kunnen diep ingrijpen in het leven van alledag. Veelal zijn de eerste reacties heftig maar tegelijkertijd ook normale reacties op abnormale gebeurtenissen. Wij mensen zijn meestal prima in staat deze reacties in onze eigen vertrouwde omgeving op te vangen en te verwerken. (veerkracht).

 

Gevoelens die optreden na een schokkende gebeurtenis, maken vaak een diepe indruk en kunnen leiden tot een proces waarin uw veerkracht wordt aangesproken. Soms kan het zijn dat uw veerkracht niet toereikend is, of dat u geconfronteerd wordt met allerlei vragen en reacties die betrekking hebben op uw ervaring en de gevolgen daarvan. Die gevolgen kunnen verstrekkend zijn en invloed hebben op functioneren, concentratie, motivatie kortom op het dagelijks leven en u uit balans brengen. 

De meeste klachten zijn normale reacties op abnormale gebeurtenissen. Het verwerken kost tijd en energie. Een goede begeleiding kan helpen deze ervaringen te verwerken en uw veerkracht te vergroten. Het Zeeuws Kollektief voor Haptonomie maakt gebruik van de nieuwste inzichten in de trauma hulpverlening. Een eenmalig gesprek gericht op voorlichting kan soms al voldoende duidelijkheid geven.

Psycho Trauma en begeleiding

Het Zeeuws kollektief voor Haptonomie begeleidt mensen vanuit de haptonomie met de verwerking van schokkende gebeurtenissen. Op grond van wetenschappelijk onderzoek en ervaring zijn de behandelmethoden voor psycho-trauma de laatste jaren verbeterd. 

Schokkende gebeurtenissen zijn gebeurtenissen die de getroffenen plotseling overvallen, bijvoorbeeld; 

 • een (verkeers) ongeval, 
 • misdrijf, 
 • inbraak, 
 • brand, 
 • verlies van een baan/ontslag, 
 • beëindiging van een relatie, 
 • overval, 
 • getuige van geweld, 
 • het zien sterven van iemand, 
 • mishandeling etc.

Een schokkende gebeurtenis kan het leven van de getroffenen van het ene op het andere moment ingrijpend veranderen. Ondanks het feit dat getroffenen meestal adequaat reageren, roepen schokkende gebeurtenissen sterke gevoelens van ongeloof, angst, verbijstering en machteloosheid op. De gevolgen ervan kunnen ernstig en soms ook langdurig zijn.

Klachten die hierbij kunnen optreden zijn:

 • Herbeleven.
 • Vermijdingsgedrag met betrekking tot de ervaring.
 • Verhoogde staat van allertheid.
 • Spanningen.
 • Schaamte of schuldgevoel.
 • Geiriteerd of slecht humeur.
 • Depressie.
 • Piekeren en zorgen maken.
 • Angsten, fobieklachten.
 • Negatieve zelfwaardering.
 • Slaapproblemen.
 • Relatieproblemen.
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten.

Deze klachten kunnen het werk- en privé-leven ingrijpend en acuut verstoren. Aan de gebeurtenis zelf is niets te veranderen; die heeft plaatsgevonden. Wel kunt u leren omgaan met wat u plotseling ongevraagd is overkomen. Specifieke opvang en haptonomische begeleiding helpt om opnieuw uw weg te vinden na een schokkende gebeurtenis en weer vertrouwen te krijgen in uw eigen mogelijkheden (veerkracht). Ernstige verwerkingsproblemen of –stoornissen kunnen grotendeels worden voorkomen. Als klachten blijvend zijn en u beperken in uw dagelijks functioneren dan spreken we van een 'Post Traumatische Stress Stoornis' (PTSS) of wel een trauma . In dat geval kunnen we samen met u onderzoeken welke vorm van begeleiding of behandeling gepast is. Indien nodig kan in overleg verwijzing plaatsvinden.

Groepsopvang

Het Zeeuws Kollektief voor Haptonomie biedt de mogelijkheid om meerdere personen te begeleiden na een schokkende gebeurtenis. Deze begeleiding wordt vaak ingezet bij schokkende gebeurtenissen waarbij meerdere personen dezelfde schokkende gebeurtenis meemaakten. In overleg worden op een door u gewenste locatie een aantal bijeenkomsten met de hele groep gepland.