Narratieve Exposure Therapie

Wat is NET?

NET is een vorm van behandeling, die gericht is op verwerking van ernstige schokkende ervaringen.  Veel mensen die dergelijke ervaringen hebben meegemaakt, hebben daar later nog steeds veel last van. Het komt steeds terug in beangstigende herinneringen, flash backs en nachtmerries. Veel mensen proberen niet over de ervaringen te praten en er niet aan te denken. Dat kost moeite. Ook zijn veel mensen snel boos, geïrriteerd en schrikachtig. Slecht slapen is een vaak gehoorde klacht.  We noemen dit een Posttraumatische Stress Stoornis, PTSS.
De beste behandeling bij deze klachten is de schokkende en traumatische gebeurtenissen in gedachten weer naar boven te halen. Dat heet “exposure therapie”. Bij NET gebeurt dat ook, maar bij NET wordt tevens geprobeerd alle belangrijke gebeurtenissen te plaatsen in het perspectief van het gehele leven.

Samen met uw behandelaar gaat u vanaf de geboorte chronologisch de belangrijkste gebeurtenissen uit uw leven bespreken. U bespreekt niet alleen de schokkende gebeurtenissen, maar ook de prettige en mooie gebeurtenissen. U praat zo veel mogelijk in detail over gevoelens en gedachten en kijkt wat dit doet met uw lichaam. Op deze manier overwint u samen met uw behandelaar de angsten die bij deze herinneringen horen, verwerkt u uw traumatische ervaringen en krijgt u een beter beeld van uw hele leven.  Van de behandeling wordt een verslag gemaakt, een document van uw levensverhaal. U krijgt dit document aan het einde van de behandeling en u beslist zelf wat u met dit document gaat doen.

Hoe werkt NET?

 

De eerste keer zal uw behandelaar uitgebreid uitleggen hoe de NET werkt en hoe uw klachten door deze therapie zullen verminderen. De volgende keer legt u samen met de behandelaar een touw of lint uit, dat uw levenslijn voorstelt. De levenslijn begint bij uw geboorte en eindigt bij het nu, met nog een stuk touw in een krul dat de onbekende toekomst voorstelt.  De mooie momenten krijgen een bloem als symbool. U kunt zelf uit diverse (kunst)bloemen kiezen. De slechte momenten zijn “stenen”. Ook deze kunt u zelf kiezen en neerleggen.  Vervolgens zullen alle stenen en bloemen een “naam” krijgen, bijvoorbeeld “huwelijk”, “geboorte van mijn kind” (vaak bloemen), of “ongeval”, “beschieting”, “mishandeling” of “marteling” (vaak stenen).  In het vervolg van de behandeling zult u samen met uw behandelaar de bloemen en de stenen bespreken, vanaf de geboorte tot het ‘nu’. Vooral de moeilijke momenten worden tot in detail besproken. Door uitgebreid over de herinneringen te spreken, en ook over de omstandigheden waarin ze plaatsvonden, zal langzamerhand de ontstane pijn die bij deze herinneringen hoort, verminderen. Na elke behandelzitting wordt een verslag gemaakt, dat de volgende keer wordt voorgelezen.

De verslagen worden aan het einde van de behandeling gebundeld en aan u overhandigd.

Zijn er bijwerkingen?

Vaak heeft u na een behandelzitting een paar dagen meer last van die herinneringen, die u in de behandeling heeft opgehaald. Maar uiteindelijk nemen de klachten juist af. U kunt met uw therapeut bespreken wat u kunt doen om zo goed mogelijk met deze reacties om te gaan.

Vragen? bel ons gerust 0118 651102

(Tekst overgenomen van centrum 45 patiënten informatie)

boek Levensverhalen en Psychotrauma. Narratieve Exposure therapie in theorie en praktijk (door Ruud Jongedijk; Uitgeverij Boom)