Beknopte Eclectische Psychotherapie

BEPP, oftewel "Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS". Deze psychologische behandeling helpt om pijnlijke gevoelens en gedachten te veranderen. In het bijzonder richt de behandeling op herinneringen, gedachten en gevoelens over de traumatische gebeurtenis. 

Hoe lang duurt de behandeling?

De behandeling bestaat uit 16 sessies. Iedere sessie duurt 45 minuten tot een uur. Bij voorkeur vindt iedere week één sessie plaats. Uw behandelaar is een gezondheidszorg-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater. Voorafgaand aan de behandeling heeft u een intake gehad waarin is vastgesteld dat u last heeft van PTSS. 
 

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

Iedere sessie in deze behandeling heeft een specifiek doel. Hieronder staat beschreven wat er in de sessies gebeurt. Soms is er per onderdeel echter meer of minder tijd nodig. Het is dus een richtlijn en geen voorschrift. 
 

Sessie 1

In de eerste sessie krijgt u informatie over PTSS en de inhoud van de behandeling. Ook wordt u gevraagd om kort te vertellen over uw traumatische gebeurtenis. Neem uw partner mee naar deze eerste sessie. Heeft u geen partner of wilt u liever iemand anders meebrengen, dan kan dat natuurlijk. Het gaat er om dat u iemand mee neemt waar u steun aan heeft. 
 

Sessie 2 t/m 6

Imaginaire exposure

In de volgende sessies moedigt uw behandelaar u aan om te denken over het trauma en het te herinneren. Na een korte ontspanningsoefening, gaat u vertellen over de traumatische gebeurtenis alsof u het nu beleeft. Om de herinneringen zo levendig mogelijk te maken, neemt u een voorwerp dat verband houdt met het trauma mee naar de behandeling. Dat kan bijvoorbeeld een foto, proces verbaal, kleding of tas zijn. De behandelaar helpt u met de pijnlijke emoties en herinneringen om te gaan. De meeste mensen zien er van te voren tegen op om over hun ervaringen te vertellen, maar achteraf vinden ze dat juist dit onderdeel het belangrijkste voor ze is geweest in de verwerking. 

Brief schrijven

Als huiswerk gaat u een brief schrijven. Deze brief is gericht aan een persoon of instantie die u verantwoordelijk houdt voor het trauma of de gevolgen. De brief is bedoeld om uw boosheid te uiten. Een hinderlijke klacht bij PTSS is namelijk de gevoelens van irritatie en woede. Het is niet de bedoeling om de brief werkelijk te versturen. Let tijdens het schrijven niet op uw taal of grammatica, want dat houdt u van het doel af. We raden aan om de brief met de hand te schrijven in plaats van op de pc.

Trauma’s gaan ook vaak gepaard met rouw over omgekomen of overleden dierbaren. Het schrijven van een brief kan ook gebruikt worden om afscheid van iemand te nemen. 
 

Sessie 7

Tussentijdse evaluatie

Ongeveer halverwege de behandeling evalueert u met uw behandelaar en uw partner het resultaat van de therapie tot dan toe. Samen kijkt u naar uw verbeteringen en tegen welke problemen u nog aanloopt. Zodoende kan de therapie bijgesteld worden. 

Sessie 8 t/m 15

Betekenis en integratie

Na het volledig herinneren van alle details en pijnlijke emoties van het trauma, nemen de PTSS klachten aanmerkelijk af. Het doormaken van een traumatische gebeurtenis en de gevolgen laten echter een diepe indruk achter. Daarom gaan deze sessies over wat het met u heeft gedaan en wat u er van heeft geleerd. In welk opzicht heeft het uw ideeën en gedachten over uzelf en de wereld veranderd? In uw behandeling kan zo nodig ook aandacht worden besteed aan arbeidsre-integratie. 
 

Sessie 16

Anti-terugval plan

In deze laatste sessie kijkt u terug op de therapie. U staat met uw behandelaar stil bij wat u hebt geleerd en hoe u dit kunt blijven gebruiken in de toekomst. 
 

Afscheidsritueel

De afsluiting van de therapie verdient speciale aandacht. Het trauma heeft uw leven immers lange tijd beheerst. Uw PTSS klachten zijn nu voorbij. Dat betekent dat er een einde is gekomen aan een nare periode in uw leven. Samen met uw naasten geeft u een persoonlijke en bijzondere invulling aan uw afscheid van de nare periode en de viering hiervan. Uw behandelaar moedigt u aan en helpt u met uw plannen. 
 

(Tekst overgenomen van BEPP webstite)

Boeken met hoofdstukken over Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP).
 

Evidence Based Treatments for Trauma-Related Psychological Disorders: A Practical Guide for Clinicians (2015). Schnyder, U. & Cloitre, M. (red). Springer.

Handboek posttraumatische stressstoornissen (2012). Vermetten, E., Kleber, R.J., van der Hart, O. (red). De Tijdstroom.ekst overgenomen van BEPP webstite