Terug naar media overzicht
SOZIO vakblad voor professionals en het sociale domein

Eerst schokkende ervaring verwerken en dan pas rouwen’

http://www.sozio.nl/eerst-schokkende-ervaring-verwerken-en-dan-pas-rouwe...

Te vroeg rouwen
‘Als in de huidige maatschappij iets heftigs gebeurt, wordt aan maatschappelijk werkers en social workers vaak gevraagd om opvang te verlenen. Dikwijls wordt er echter meteen gestart met gesprekken over rouw en verlies,' aldus Smit. Dan wordt er volgens hem een aantal stappen in het proces overgeslagen. ‘Een recent onderzoek heeft laten zien dat mensen eerst hun schokkende ervaring moeten verwerken en dan pas kunnen rouwen.’