Contact informatie
Haptonomie

Haptonomie is de wetenschap van het menselijk gevoel en gevoelsleven, kortweg de wetenschap van de affectiviteit.
Haptonomie is een algemeen menselijke benaderingswijze waarbij de mens wordt aangesproken op zijn mogelijkheden tot zijn eigen weg in het leven te gaan en wordt aangesproken en gerespecteerd als de zelfverantwoordelijke mens die hij is.
In onze rationele, op effectiviteit en prestatie gerichte maatschappij komen onze in aanleg gegeven vermogens tot voelen soms nauwelijks tot ontwikkeling of gaan verloren.
Tal van klachten en problemen kunnen hiervan het gevolg zijn.
De haptonomie leert om deze vermogens (opnieuw) tot ontwikkeling te brengen en wijst de weg naar meer onszelf te zijn en te blijven. Ze leert ons om te durven voelen en onder ogen te zien wat ons bezighoudt en daar weer zoveel (zelf)vertrouwen in te vinden dat wij ernaar kunnen gaan leven en anders met onze problemen c.q. klachten omgaan.
Wij hoeven ons daardoor niet langer meer zozeer waar te maken of te handhaven maar kunnen ons op basis van onze eigen talenten, gaven en mogelijkheden ontplooien en verwezenlijken.
Haptonomie is geen beroep op zichzelf maar een wijze van benaderen welke integreerbaar en toepasbaar is binnen elk beroep in de welzijns- of gezondheidszorg.Het is dan ook onjuist de veel gebruikte maar versluierende term "haptonoom" te hanteren.
 
Procedure en begeleiding
Op afspraak vindt er een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats waarin van beide kanten nader ingegaan wordt op de vraag of de haptonomische begeleiding inderdaad aansluit bij uw hulpvraag. Hieraan zijn dan ook geen kosten verbonden.
Daarna volgen er drie ontmoetingen waarin u "aan den lijve" nader kennismaakt met de haptonomie en met uw eigen vermogens die u als mens bezit. In overleg met u wordt daarna besproken of/en op welke wijze de begeleiding verder voortgezet zal worden.